KONTAKT

Parafia Grabowno Wielkie

Proboszcz:

Ksiądz mgr Bartosz Ignaszewski

Grabowno Wielkie 100

56-416 Twardogóra

tel. 71 314 86 12